Stichting Woningbedrijf Velsen bezit circa 7.742 verhuurbare eenheden zoals sociale huurwoningen, eengezinswoningen, vrijesectorwoningen en appartementen, studio’s, zorgeenheden, maatschappelijk vastgoed, bedrijfspanden en parkeerplaatsen in de gemeente Velsen en zet zich elke dag in om goed wonen mogelijk te maken. Nu en in de toekomst.