29 februari 2024
Geplaatst door TeamPontTotPark
Uitgelicht

Tussen februari en december 2023 hebben mensen op verschillende manieren meegedacht over de toekomst van Pont tot Park. Zij leverden veel waardevolle inbreng, waar we erg blij mee zijn. Met die inbreng hebben we het ontwikkelperspectief verrijkt. Op 28 februari 2024 presenteerden we het verslag.

De komende jaren zal er veel veranderen in het projectgebied Pont tot Park. Er worden nieuwe (sociale) huur- en koopwoningen gebouwd, de openbare ruimte wordt grondig aangepakt, en we gaan aan de slag met parkeeroplossingen, voorzieningen en meer. Deze plannen hebben invloed op de inwoners van IJmuiden, daarom vinden wij het belangrijk dat bewoners en belangstellenden met ons meedenken.

Bewoners praten mee

In de maanden september tot en met december heeft het projectteam daarom gesprekken gevoerd met de gebruikers van het gebied om te praten over de huidige fase van het project Pont tot Park. Met de inbreng van al deze betrokkenen hebben we nu de visie en ambities aangescherpt.

Het verslag

De aangescherpte versie van dit ontwikkelperspectief hebben we vastgelegd in een ‘participatieverslag’. Op 28 februari hebben we dit verslag in het projectbureau aan de Lange Nieuwstraat gepresenteerd aan belangstellenden. In het verslag staat wat we hebben gedaan, wat we hebben gehoord en tot welke aanvullingen of wijzigingen dit heeft geleid in het ontwikkelperspectief. We leggen ook uit welke inbreng niet is meegenomen in de uitwerking van de plannen voor Pont tot Park.

Wordt vervolgd

Jouw mening en inbreng stopt hier natuurlijk niet; ook na de vaststelling van het ontwikkelperspectief willen we graag dat je blijft meedenken bij de verdere uitwerking van de plannen. Je bent van harte welkom bij ons in het projectbureau of je kunt een vraag stellen via info@ponttotpark.nl of via onze social media kanalen.