30 november 2023
Geplaatst door TeamPontTotPark
Uitgelicht

Op 29 november was er een gespreksavond met genodigden over wonen in het Pont tot Park-gebied. Deze eerste van drie thema-avonden vond plaats in het gemeentehuis, en zo'n 20 deelnemers waren aanwezig.

De deelnemers werden verdeeld in twee groepen, elk uitgerust met een kaart van het projectgebied, die diende als uitgangspunt voor het gesprek. De centrale vraag was hoe de ambitie om 1500 woningen aan het projectgebied toe te voegen, verdeeld zou moeten worden over verschillende woningtypen, zoals eengezinswoningen, ouderenwoningen met een lift, jongerenwoningen en hoogstedelijke appartementencomplexen. De aanwezigen kregen de gelegenheid hun visie op deze vraag te delen, gevolgd door discussies en reacties op elkaars standpunten.

In een tweede ronde werd onderzocht waar in het gebied deze woningen het beste geplaatst konden worden. De derde ronde richtte zich op de impact van de ingebrachte ideeën op groene ruimtes, klimaatadaptatie en parkeervoorzieningen. Hierbij werden dilemma's besproken, zoals de balans tussen verdichting en vergroening, en parkeerdruk versus beschikbare ruimte. Een verslag van deze bijeenkomst zal op een later moment beschikbaar zijn.

Vervolg 

De volgende thema-avond staat gepland op 13 december 2023 en zal zich richten op het onderwerp 'Voorzieningen'. In januari 2024 volgt een derde thema-avond met terugkoppeling en verdere bespreking. Alle avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur, en vinden plaats in het Gemeentehuis Velsen.

Genodigden

Voor deze discussieavonden hebben we uitnodigingen verstuurd naar ondernemers, sportverenigingen, vastgoedeigenaren, vertegenwoordigers binnen kunst, cultuur en onderwijs, politie/wijkagenten, huisartsen, wijkverbinders, bewoners- en huurdersraden, en andere belanghebbenden die waardevolle inzichten kunnen bieden voor de toekomst van IJmuiden. Hun bijdrage is cruciaal voor het verfijnen van het ontwikkelperspectief.

Als u geen uitnodiging hebt ontvangen maar wel wilt deelnemen, neem dan contact met ons op via info@ponttotpark.nl.