24 november 2023
Geplaatst door TeamPontTotPark
Uitgelicht

Na een succesvolle bijeenkomst op 20 september in het gemeentehuis, waarbij we waardevolle input hebben ontvangen over zes belangrijke thema's, waaronder wonen, mobiliteit, groen, cultuurhistorie, duurzaamheid en voorzieningen, gaan we tijdens drie participatieavonden met genodigden dieper in op specifieke onderwerpen. 

Voor deze gespreksavonden hebben we een uitnodiging gestuurd aan ondernemers, sportverenigingen, vastgoedeigenaren, vertegenwoordigers binnen kunst, cultuur en onderwijs, politie/wijkagenten, huisartsen, wijkverbinders, bewoners- en huurdersraden, en anderen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van IJmuiden. Hun bijdrage is essentieel voor het aanscherpen van het ontwikkelperspectief. Vandaar dat zij zijn uitgenodigd om deel te nemen aan alle drie de avonden om mee te denken over de ontwikkeling van het gebied Pont tot Park.

Data en Onderwerpen:

  • 29 november 2023 - Thema: Wonen
  • 13 december 2023 - Thema: Voorzieningen
  • Januari 2024 (datum wordt later bekendgemaakt) - Terugkoppeling en verdere bespreking

Tijden

Elke avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.

Locatie

Gemeentehuis Velsen

Reactie en Aanmelding

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u toch graag deelnemen? Neem dan contact met ons op via info@ponttotpark.nl.