30 oktober 2023
Geplaatst door TeamPontTotPark

In het begin van dit jaar introduceerde de Gemeente Velsen de functie van Wijkverbinder. De wijkverbinders spelen een cruciale rol bij het verbinden van de gemeente met haar inwoners. Kortom, zij betrekken de bewoners bij het beleid en streven ernaar de kloof tussen de gemeente en de lokale gemeenschap te verkleinen. Kirsten Keukelaar en Bert van Duijvenbode zijn sinds mei wijkverbinders in IJmuiden. Bert voor het zuiden en Kirsten voor het noordelijke deel.

Bert: "Als wijkverbinders zijn wij de schakel tussen de bewoners en de gemeente. We signaleren en verwijzen door en dienen als klankbord voor bewoners en organisaties, zoals bijvoorbeeld het woningbedrijf. We werken samen met organisaties, zoals wijkplatforms, maar gaan ook actief de wijk in om te luisteren naar wat er speelt onder de bewoners. Zo proberen we te begrijpen wat er in de wijk gebeurt en hoe we dit kunnen terugkoppelen naar de gemeente."

Kirsten: "Afgelopen tijd hebben we redelijk wat straatinterviews gehouden waarin mensen zeggen dat ze het zo fijn vinden hier vanwege de zee en de duinen. Veel IJmuidenaren zijn geworteld in IJmuiden en wonen hier met veel plezier. Zij willen niet weg. En dat is een van de krachten van de inwoners van de stad. Een groot project als Pont tot Park roept dus best wat vragen en zorgen op."

Duidelijke communicatie en bewonersparticipatie

De wijkverbinders beseffen dat duidelijke communicatie cruciaal is om bewoners voor te bereiden op veranderingen en om valkuilen te vermijden. Ze adviseren daarom om huurders van het woningbedrijf stap voor stap bij de plannen te betrekken en ze op tijd te informeren over zaken zoals verhuizingen of huurverhogingen. De plannen van Pont tot Park zijn mooi, maar bewoners maken zich natuurlijk zorgen over wat het concreet voor hen betekent. Zo zijn er vragen over de woningen met achterstallig onderhoud, zoals de woningen die geschilderd moeten worden. Huurders vragen zich dan af of dat schilderwerk nog wel gaat gebeuren. 

“De meeste IJmuidenaren die wij hebben gesproken, zouden graag een mooier winkelgebied zien. Geen uitgestrekte straat zoals nu, maar een compact gebied waar een grotere diversiteit aan winkels is. Maar vaste ankers binnen de stad moeten behouden worden. Zoals een honderd jaar oude boom of een kunstwerk of een buurthuis,” aldus Kirsten. “Het zijn de ijkpunten binnen de samenleving. Inmiddels weten we dat er al diverse van die ankerpunten zijn vastgesteld, dus dat is mooi.”

Natuurlijke Verbinding en milieuvoordelen

Bert: “Tussen de duinen, de zee en het Noordzeekanaal is IJmuiden net Nederland in het klein. Er is strand, water, bos, stedelijk gebied en industrieel gebied. Die verschillende gebieden worden straks op een meer natuurlijke manier met elkaar verbonden. En die aanpak maakt het ook mogelijk om probleemgebieden in wijken aan te pakken, zoals het herinrichten van hangplekken met meer groen of het geven van nieuwe functies aan bestaande locaties. Bovendien is het ook nog eens gunstig voor het milieu en draagt het bij aan een aantrekkelijkere stad.” 

Projectbureau en bewonerscontact

De wijkverbinders zijn van mening dat het projectbureau op de Lange Nieuwstraat zal gaan bijdragen aan een soepelere uitwisseling van informatie tussen bewoners en de gemeente. Bert en Kirsten zullen daar ook regelmatig aanwezig zijn om de verbinding te versterken. Daarnaast zijn ze ook bereikbaar via telefoon, e-mail en Instagram. Kijk voor meer informatie op de website: www.samenspelvelsen.nl..