12 oktober 2023
Geplaatst door TeamPontTotPark

Helma Meuldijk's rol als sociaal projectleider bij Woningbedrijf Velsen gaat verder dan het bouwen van huizen; het gaat om het bouwen van bruggen tussen projecten en huurders, met respect voor het verleden en een visie voor de toekomst van IJmuiden. Haar toewijding aan het betrekken van bewoners en het vinden van oplossingen voor de uitdagingen van stadsvernieuwing maken haar een waardevolle schakel in de ontwikkeling van Pont tot Park.

‘Wat ik het meest waardevol vind in mijn rol, is de mogelijkheid om mensen mee te nemen in het proces, zodat ze vertrouwen krijgen dat alles goed zal komen. Dit is vooral belangrijk als ze aanvankelijk met moeilijke boodschappen worden geconfronteerd. Mijn doel is om bewoners te begeleiden van A tot Z, zodat ze zich comfortabel voelen met de situatie.

Het dilemma van timing

Een van de grootste uitdagingen waar ik mee te maken heb, is het dilemma van wanneer de plannen naar buiten te brengen. Te vroeg naar buiten treden kan onrust veroorzaken en heel veel vragen oproepen, omdat we nog niet goed weten hoe de plannen eruit gaan zien. Maar te laat naar buiten treden, geeft mensen het gevoel dat ze geen zeggenschap hebben. Het is dus altijd maatwerk, en mijn taak is om de juiste balans te vinden tussen het informeren van bewoners en ze tijdig bij onze plannen te betrekken. Dat moment is nooit voor iedereen perfect.

Samenwerken en afstemmen met verschillende partijen

Mijn werk draait om het samenwerken met veel verschillende partijen en belanghebbenden, zoals bewoners, bewonerscommissies, de gemeente, aannemers en ontwikkelaars. Dit brengt soms uitdagingen met zich mee, omdat iedereen inspraak wil hebben maar er tegelijkertijd wel concrete resultaten moeten worden behaald. De belangen zijn divers, en soms moeten er dan moeilijke beslissingen worden genomen.

Het dubbele gezicht van stadsvernieuwing

Wat mijn werk zo dubbel maakt, is dat we enerzijds werken aan de vernieuwing van IJmuiden, wat een nobel doel is. Tegelijkertijd kan het ook een emotioneel rouwproces teweegbrengen bij bewoners die misschien hun vertrouwde omgeving, buren of lage huur verliezen. Ook bij Pont tot Park is er dus het dilemma tussen het hervormen van IJmuiden en de impact die dat heeft op de bewoners. Maar ik vertrouw erop dat we een evenwicht zullen vinden tussen de noodzakelijke verbeteringen en dat wat er is.

Samen beslissen met bewoners

Een belangrijk onderdeel van mijn werk is om bewoners te betrekken bij besluitvorming. Ik streef ernaar om mensen er zoveel mogelijk bij te halen, zoals pas geleden bij een renovatie in de Planetenbuurt. Daar heeft de bewonerscommissie geholpen bij het selecteren van aannemers en het ontwikkelen van plannen. En dat zorgde voor draagvlak.

Een toekomst voor IJmuiden

Voor de toekomst van IJmuiden zie ik een gemeenschap waarin verschillende groepen mensen zich thuis kunnen voelen. Het is noodzakelijk om daarin ruimte te bieden aan jongeren en te zorgen voor variatie in woningen. Ik droom van een levendig centrum waar iedereen blij mee is. Het moet geen kille omgeving zijn, maar iets waar mensen graag deel van uitmaken. We hebben behoefte aan meer leven in het centrum, meer gezelligheid en reuring. Ik kijk dan ook uit naar een IJmuiden waar mensen met plezier hun dingen kunnen doen en zich echt thuis voelen.’