25 september 2023
Geplaatst door TeamPontTotPark
Uitgelicht

Op 20 september vond de startbijeenkomst van Pont tot Park plaats. Tussen 16:00 en 20:00 uur bezochten zo’n 300 bezoekers de informatiemarkt in het gemeentehuis. Ze konden kennismaken met de thema’s van het ontwikkelperspectief en hun eigen ideeën inbrengen.

Het doel van de informatiemarkt was duidelijk: bewoners en geïnteresseerden informeren over de ontwikkeling van Pont tot Park en hun inbreng verzamelen. Die inbreng waren de wensen, de zorgen en de dromen met betrekking tot de transformatie van het gebied tussen de Pont en het Park in IJmuiden.

De informatiemarkt

Bij aankomst werden bezoekers hartelijk verwelkomd en kregen ze een heldere uitleg over het doel van de informatiemarkt. Ook konden ze even in de rol van planoloog stappen en zich buigen over de inrichting van een schaalmodel van Plein ’45. Daarna volgden zes stands over de belangrijkste thema’s van de ontwikkeling. Bezoekers konden informatie ophalen en hun eerste gedachten delen. Deze levendige gesprekken, begeleid door deskundige gespreksleiders, brachten nieuwe inzichten en ideeën naar voren.

Thema’s

De zes themahoeken vertegenwoordigden elk een belangrijk aandachtspunt:

  • Een veerkrachtig IJmuiden: over voorzieningen en hoe de stad kan groeien.
  • Verbonden en bereikbaar: over mobiliteit en verkeer.
  • Hoe wonen we hier straks: hoe mensen in IJmuiden willen wonen.
  • Groen en voorbereid op een veranderend klimaat: over groene gebieden en hoe we ons kunnen voorbereiden op veranderingen in het weer.
  • Voortbouwen op een rijke geschiedenis: over het benadrukken van de geschiedenis van IJmuiden.
  • Duurzaam op alle fronten: hoe kunnen we milieuvriendelijker leven.

Iedereen kreeg de kans om ideeën, dromen en zorgen neer te leggen. Daardoor vond er een creatieve uitwisseling van gedachten plaats, waar betrokken IJmuidenaren hun visie op de toekomst van hun stad met elkaar deelden. Alle waardevolle input wordt nu meegenomen naar de volgende fase van het ontwikkelperspectief.

Waardevolle gesprekken

De sfeer op de informatiemarkt was gemoedelijk, de meeste bezoekers waren kritisch nieuwsgierig. Dat maakte dat er talloze waardevolle gesprekken werden gevoerd tussen trotse IJmuidenaren en projectmedewerkers, ontwikkelaars, beleidsmedewerkers, het woningbedrijf en de huurdersraad. Met deze schat aan goede ideeën gaan we het ontwikkelperspectief verrijken. Het ontwikkelperspectief zal eind van het jaar naar de raad gaan.

 

Andere partijen
In eerdere verkennende gesprekken hebben andere partijen, zoals de wijkagent, de huurdersraad, lokale ondernemers en bibliotheek en theater ook hun ideeën ingebracht. De komende periode gaan we ook met hen verder in gesprek.